SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AMATA - บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
นาย จักก์ชัย พานิชพัฒน์ รองประธานกรรมการ
นาย วิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ
นาย อนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย นพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่