SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AMATAV - บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อภิชาติ ชินวรรโณ ประธานกรรมการ
Dr. HUYNH NGOC PHIEN รองประธานกรรมการ
นาง สมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย อัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการ
นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย กิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการอิสระ
นาย ชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการอิสระ
น.ส. ณฐมน ลิ้มธนาชัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่