SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ASN - บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  รองประธานกรรมการ
นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส. วรรณชนก วารุณประภา กรรมการ
น.ส. พัชรินทร์ ธรรมแงะ กรรมการ
นาย วชิระ ช่วยชู กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย กษิภัท ธนิตธนาคุณ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่