SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AU - บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ปรีย์มน ปิ่นสกุล ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ รองประธานกรรมการ
นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ
นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ
นาย พิเชษฐ ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชัชชัย ฉันทจินดา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่