SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AYUD - บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย ไบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ลักษณ์ ทองไทย กรรมการ
น.ส. นพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ
นาย ลาร์ส ไฮบุทสกี้ กรรมการ
นาง คลอเดีย ซาเลม กรรมการ
นาง วรรณา ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการ
นาย ยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการ
นาย โรเบิร์ต พอล เกรย์ กรรมการ
นาง อนุชา ทวราชา กรรมการ
น.ส. จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์ กรรมการ
นาย วิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ณรงค์ จุลชาต กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่