SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
นาง สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการ
นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ
นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
นาย ระวิ คอศิริ กรรมการ
นาย บรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการ
นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ
นาย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พิริยะ เข็มพล กรรมการอิสระ
นาย ธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่