SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BEAUTY - บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
พลโท เผด็จ จารุจินดา ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ กรรมการ
น.ส. มณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ กรรมการ
นาย พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ กรรมการ
พ.อ. อรรถพล ศรีสังวาลย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วิบูลย์ พจนาลัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วิชิต อู่อ้น กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่