SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BSM - บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย เอนก พิเชฐพงศา ประธานกรรมการ
นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์ รองประธานกรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย สุเรซ ซูบรามาเนียม กรรมการ
นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการ
น.ส. พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการ
นาย มาร์ค เดวิด เรมีจาน กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาว ฐิติยา วงศ์จิระชัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ออเสน การบริสุทธิ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่