SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BTW - บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย โชติก รัศมีทินกรกุล ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย วิสุทธิ์ จิราธิยุต กรรมการ
น.ส. จงกลณี ตันสุวรรณ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ศราวุธ จารุจินดา กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ศักดา หาญบุญตรง กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่