SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CCP - บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม กรรมการ
นาย ดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม กรรมการ
นาย สมาน เชื้อจีน กรรมการ
นาย ณรา แสงสง่าศรี กรรมการ
นาย ปรีชา รัทยานนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. สุธีรา ลาภสมบุญกมล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ไพรัตน์ ฉิมมณี กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่