SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

DDD - บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์ ประธานกรรมการ (รักษาการ)
นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ รองประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
น.ส. นันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย นิติโรจน์ มโนลม้าย กรรมการ
นาย ศุภวัฒน์ วนิชประภา กรรมการ
นาย ยุทธพงศ์ มา กรรมการ
นาย วศิน ปริธัญ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่