SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EASTW - บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาง อัศวินี ไตลังคะ ประธานคณะกรรมการบริษัท
นาย เชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  กรรมการ
นาย เมลวิน จอห์น มอญเดฮาร์ แทน กรรมการ
นาย บำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ กรรมการ
นาย เอกชัย อัตถกาญน์นา กรรมการ
นาย สุรชัย เชื้อแพ่ง กรรมการ
พล.ร.อ. พิเชฐ ตานะเศรษฐ กรรมการ
นาย วีริศ อัมระปาล กรรมการ
นาย มงคล วัลยะเสวี กรรมการ
นาย หลักชัย พัฒนเจริญ กรรมการ
นาย สุรชัย ขันอาสา ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชาติชาย อุทัยพันธ์ กรรมการตรวจสอบ
นาย สุรพัฒน์ มาลัย กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่