SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย กุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการบริษัท
นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย ชุนอิจิ ทานากะ กรรมการ
นาย โทชิโร่ คุตามะ กรรมการ
นาย นาโอกิ ซึซึมิ กรรมการ
นาย มาโกโตะ โนกามิ กรรมการ
นาย ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง กรรมการ
นาย พลศรี สุวิศิษฏ์อาษา กรรมการ
นาย ชินอิจิโร่ ซูซูกิ กรรมการ
นาย สหรัฐ บุญโพธิภักดี กรรมการ
นาย ไพศาล มหาพัณณาภรณ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย อัญญา ขันธวิทย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ
นาง วรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการอิสระ
นาย ภูมิใจ อัตตะนันทน์ กรรมการอิสระ
นาง นุชนาถ เลาหไทยมงคล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่