SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FLOYD - บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ กรรมการ
นาย อภิรัช เมืองเกษม กรรมการ
น.ส. ลักษมี เลิศศุภกุล กรรมการ
น.ส. สุกัญญา ภัทรมาลัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย บุญชู พัวประเสริฐ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่