SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GJS - บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย คนิสร์ สุคนธมาน ประธานคณะบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ยรรยง คุโรวาท กรรมการ
นาย สมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ
นาย ริชาร์ด จิม ยี กรรมการ
นาย แอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ
นาย สุดีร์ มาเหชาวารี กรรมการ
นาย นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ยิ่งศักดิ์ เจนรถา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่