SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

IFS - บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย แรนดี้ ซิม เชง เหลียง ประธานกรรมการ
นาย เล เยน ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย สิงหะ นิกรพันธุ์ รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส. ฉวน หยี่ เฉียน กรรมการ
นาง จุไรรัตน์ ปันยารชุน กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ชยุตม์ วิชชุประภา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่