SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

INGRS - บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ประธานกรรมการ (รักษาการ)
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ฮามีดี บิน เมาลอด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ราเมลี บิน มูซา รองประธานกรรมการ
นาย เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล กรรมการ
นาย สุรินทร์ หวังเจริญ กรรมการ
น.ส. ฟาร่า บินติ ราเมลี กรรมการ
นาย อับดุล คุดุส โหมด นาอิม กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย อภิชาติ สุทธิศิลธรรม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่