SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย กานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย บุญชัย ถิราติ รองประธานคณะกรรมการ
นาย คิมห์ สิริทวีชัย กรรมการผู้อำนวยการ
  กรรมการ
นาย สุพร หลักมั่นคง กรรมการ
น.ส. บังอร สุทธิพัฒนกิจ กรรมการ
นาย สมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการ
น.ส. จีน โล เงี้ยบ จง กรรมการ
นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี้ กรรมการ
นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาง วรางค์ ไชยวรรณ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง ปารีณา ศรีวนิชย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่