SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

IT - บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย วิชิต ญาณอมร ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา ประธานคณะผู้บริหาร
  กรรมการ
นาย โสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ
  กรรมการ
นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ
นาย พิภพ โชควัฒนา กรรมการ
นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ
นาย พิชัย นีรนาทโกมล กรรมการ
นาย ดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สรศักดิ์ ทันตสุวรรณ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สาธิต ปิติวรา กรรมการอิสระ
นาย ฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่