SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

JUBILE - บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย มนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย วิโรจน์ พรประกฤต ประธานกรรมการบริหาร
  รองประธานกรรมการบริษัท
น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการ
นาย สหัสโรจน์ โรจน์เมธา กรรมการอิสระ
นาย อำนวย นาครัชตะอมร กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย ไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. ซนวา เด่นเมฆา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่