SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KEX - บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย เกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล ประธานกรรมการบริษัท
นาย คิน เฮ็ง เน็ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย กวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ
นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
นาย ชุน ซัง ฉ่อย กรรมการ
นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการ
นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส. ฮวี เหลง ไอลีน โหยว กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย กำธร ตติยกวี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่