SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KYE - บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
นาย ทาเคโนริ อะดาชิ รองประธานกรรมการ
  กรรมการผู้จัดการ
นาย อคิระ นาคามิชิ กรรมการ
นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการ
นาย ทาเคชิ โอชิมะ กรรมการ
นาย เคนอิจิโร ฟุจิโมโตะ กรรมการ
นาย ฮิโตชิ มารุยามะ กรรมการ
นาย ประพนธ์ โพธิวรคุณ กรรมการ
นาย ทัตซึโอะ โอโนะ กรรมการ
นาย อรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย มนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ
นาย ธนบดี กุสินทร์เกิด กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุขศรี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย อภิชัย บุญธีรวร กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่