SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

MEGA - บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย มีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย อลัน ชิ ยิม แคม รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย วิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย กิริต ชาห์ กรรมการ
นาย อิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ
น.ส. สมิหรา ชาห์ กรรมการ
นาย ชีราช อีรัช ปุณวาลา กรรมการ
นาย โธมัส อับบราฮัม กรรมการ
นาย วีเจย์ พอล คาร์วาล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ต่อ สันติศิริ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่