SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

NMG - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย มารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการ
นาย ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร
  รองประธานกรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย สมชาย มีเสน กรรมการ
นาย คา หมิง แจ็คกี้ แลม กรรมการ
นาย เจษฎา บูรณพันธุ์ศรี กรรมการ
นาย สมบูรณ์ ม่วงกล่ำ กรรมการ
นาย อภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่