SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SHANG - บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย มาริษ ภักดีทวีวิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการ
  กรรมการผู้จัดการ
นาย สุวัฒน์ อัษฎาธร รองประธานคณะกรรมการบริษัท
นาง ชนิดา อัษฎาธร กรรมการ
นาย สมเกียรติ อัษฎาธร กรรมการ
นาย สุรินทร์ อัษฎาธร กรรมการ
นาง ภาวิณี มีนสุข กรรมการ
นาย คง เลียง ชาน กรรมการ
นาย ฮุย โยว ลี กรรมการ
นาย โกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย ไชยวัฒน์ บุนนาค กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่