SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TAPAC - บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ ประธานกรรมการ
นาย สุทธิพงศ์ พัวพันประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร
นาย โสฬส ตั้งในธรรม กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ศักดา เกิดรอด กรรมการ
นาย นารุฮิซะ อาเบะ กรรมการ
นางสาว จารุวัลย์ วงศ์เจษฎาสกุล กรรมการ
นาย เชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย วินัย นิยโมสถ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ไกรศรี ภูวะปัจฉิม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่