SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TYCN - บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาง ลู เยน เจียน ประธานกรรมการ
นาย นัธทวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย หวง เหวิน สง กรรมการ
น.ส. เฟิ่ง เหมย หวง กรรมการ
นาย นาวิน ว่องชาญกิจ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย จิรวัฒน์ หวาง กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พิพัฒน์ หวังพิชิต กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่