SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

UREKA - บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ไพสิฐ แก่นจันทน์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย นพดล มิ่งจินดา รองประธานกรรมการ
น.ส. สุนิสา จิระวุฒิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย อิสสระ ศกุนตนาคลาภ กรรมการ
นาย มนัส ปิยะตรึงส์ กรรมการ
นาย นุกูล เรืองอุทัย กรรมการ
นาย พงศ์ศักดิ์ พูลเจริญ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ไกรฤกษ์ คชชะ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่