SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VL - บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
พล.ร.อ. ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ กรรมการ
นาย เอกชัย อาชาพิพัฒน์ กรรมการ
น.ท. สมชาติ วิพิศมากูล กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย ยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ชัคพัฒน์ นัสการ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พงษ์ศักดิ์ บันลือธัญลักษณ์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่