SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AMC - บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
31/05/21
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
1,635
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
27.95%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
31/05/21
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
1,805
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
69.37%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ 76,700,000 15.98%
คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 71,434,900 14.88%
นาย วีระชัย สุธีรชัย 46,432,400 9.67%
น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย 40,000,000 8.33%
นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ 30,674,900 6.39%
นาย วินท์ สุธีรชัย 29,880,000 6.22%
น.ส. ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ 21,791,000 4.54%
นาย ชนาธิป ไตรวุฒิ 20,000,000 4.17%
น.ส. พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ 19,000,000 3.96%
นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ 10,011,800 2.09%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่