SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FLOYD - บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
11/03/21
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
1,775
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
27.13%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
28/04/21
ประเภท:
XR
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
2,164
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
100.00%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาง สุลัย เลิศศุภกุล 62,000,000 17.22%
นาย อภิรัช เมืองเกษม 51,880,000 14.41%
นาย ทศพร จิตตวีระ 45,325,000 12.59%
นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ 28,999,800 8.06%
นาย ธนภัทร ทัศนสุกาญจน์ 12,833,400 3.56%
นาย ธีรภัทร ทัศนสุกาญจน์ 12,833,400 3.56%
น.ส. ปุณยาพร ทัศนสุกาญจน์ 12,833,400 3.56%
นาย อภินันท์ เมืองเกษม 9,130,000 2.54%
นาย อภิรักษ์ เมืองเกษม 9,000,000 2.50%
นาย ธาม เลิศศุภกุล 9,000,000 2.50%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่