SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ILM - บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
09/03/21
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
2,934
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
24.87%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
20/08/21
ประเภท:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
3,254
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
100.00%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด 203,310,000 40.26%
นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ 35,172,320 6.96%
น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ 34,379,320 6.81%
นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ 34,213,420 6.77%
น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ 33,989,320 6.73%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,970,023 5.54%
นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข 22,904,880 4.54%
นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ 13,400,900 2.65%
นาย ชาย มโนภาส 8,298,000 1.64%
นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุข 7,958,860 1.58%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่