SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

NWR - บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
14/03/22
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
16,649
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
89.14%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
14/03/22
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
18,408
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
99.69%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย พลพัฒ กรรณสูต 264,910,285 10.25%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 107,511,943 4.16%
นาย ภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์ 43,954,700 1.70%
นาย รัชพล นภานพรัตน์แก้ว 29,635,635 1.15%
นาย วรพจน์ ศรีมหาโชตะ 26,500,000 1.02%
นาย ศิรประเสริฐ จีระพรประภา 23,860,000 0.92%
นาย วสันต์ ธัญธีรพันธุ์ 22,000,000 0.85%
นาย สุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์ 19,896,382 0.77%
นาย สุชาติ ก่อตระกูล 19,220,000 0.74%
นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์ 17,792,100 0.69%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่