หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VL - บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
11/03/21
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
4,192
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
32.74%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
25/08/21
ประเภท:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
11,305
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
100.00%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ 482,098,200 60.26%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,879,791 1.86%
นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ 10,595,900 1.32%
นาย มังกร เบญจรัตนาภรณ์ 3,350,000 0.42%
นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์ 2,750,000 0.34%
นาง กอบแก้ว ติยะคุณ 1,921,700 0.24%
นาย สุวัฒน์ กัมปนาทโกศล 1,850,000 0.23%
นาย อนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง 1,814,000 0.23%
น.ส. ธรรมิกา เทพพาที 1,797,200 0.22%
นาง สาคร น้อยพานิช 1,750,000 0.22%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่