SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EGATIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
27/08/19 29/08/19 - 16/09/19 เงินปันผล 0.18 บาท 01/04/19-30/06/19 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
29/05/19 31/05/19 - 14/06/19 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/19-31/03/19 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
27/02/19 01/03/19 - 15/03/19 เงินปันผล 0.1965 บาท 01/10/18-31/12/18 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
28/11/18 30/11/18 - 14/12/18 เงินปันผล 0.2130 บาท 01/07/18-30/09/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
29/08/18 31/08/18 - 14/09/18 เงินปันผล 0.1750 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
28/05/18 31/05/18 - 15/06/18 เงินปันผล 0.2055 บาท 01/01/18-31/03/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/02/18 02/03/18 - 15/03/18 เงินปันผล 0.19 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
27/11/17 30/11/17 - 15/12/17 เงินปันผล 0.21 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
28/08/17 31/08/17 - 14/09/17 เงินปันผล 0.21 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
25/05/17 30/05/17 - 13/06/17 เงินปันผล 0.18 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
23/02/17 28/02/17 - 15/03/17 เงินปันผล 0.12 บาท 01/10/16-31/12/16 ปันผลจากกำไรสุทธิ
25/11/16 30/11/16 - 15/12/16 เงินปันผล 0.10 บาท 01/07/16-30/09/16 ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/05/16 31/05/16 - 14/06/16 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/16-31/03/16 ปันผลจากกำไรสุทธิ
24/02/16 29/02/16 - 14/03/16 เงินปันผล 0.1150 บาท 01/10/15-31/12/15 ปันผลจากกำไรสุทธิ
25/11/15 30/11/15 - 16/12/15 เงินปันผล 0.11 บาท 06/07/15-30/09/15 ปันผลจากกำไรสุทธิ
- - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/04/16-30/06/16 -
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่