SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AJA - บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
27/05/21 - 28/05/21 01/07/21 การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมวิสามัญ ห้องประชุม ชั้น 3 ของ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 427/2 ถนน.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
25/03/21 - 26/03/21 27/04/21 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เอเจแอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 427/2 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
25/06/20 - 26/06/20 24/07/20 งดจ่ายเงินปันผล, พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ประชุมสามัญ ห้องประชุม ชั้น 3 ของ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 427/2 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
26/03/19 - 27/03/19 26/04/19 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมแม่น้ำแกรนด์ บอลลูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ (โรงแรมแม่น้ำ) เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
27/03/18 - 28/03/18 25/04/18 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมแม่น้ำแกรนด์ บอลลูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ (โรงแรมแม่น้ำ) เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
10/03/17 15/03/17 - 28/04/17 งดจ่ายเงินปันผล,การลดทุน,การออกหุ้นกู้ ประชุมสามัญ ห้องประชุมแม่น้ำแกรนด์ บอลลูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ (โรงแรมแม่น้ำ) เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่