SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AKP - บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
06/05/21 - 07/05/21 25/05/21 เงินปันผล 0.0230 บาท 01/01/20-31/12/20 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/04/20 - 28/04/20 13/05/20 เงินปันผล 0.0320 บาท 01/01/19-31/12/19 ปันผลจากกำไรสุทธิ
07/05/19 - 08/05/19 24/05/19 เงินปันผล 0.0720 บาท 01/01/18-31/12/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
04/05/18 - 07/05/18 25/05/18 เงินปันผล 0.0700 บาท 01/01/17-31/12/17 ปันผลจากกำไรสุทธิ
04/05/17 09/05/17 - 23/05/17 เงินปันผล 0.0700 บาท 01/01/16-31/12/16 ปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่