SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

B52 - บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
ที่ได้สิทธิ
จำนวนหุ้นจัดสรร
(หุ้น)
ช่วงระยะเวลา
จองซื้อ
อัตราส่วน
(เดิม:ใหม่)
ราคาจองซื้อ เงื่อนไข
07/06/21 - 08/06/21 หุ้นสามัญ 349,550,000 05/07/21 - 09/07/21 6.5:1 0.50 บาท -
09/12/20 - 14/12/20 ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ 252,754,163 - - - 8:1 0.00 บาท -
29/08/19 - 30/08/19 หุ้นสามัญ 351,200,000 15/10/19 - 21/10/19 9:2 0.20 บาท -
- - - หุ้นสามัญ 104,856,660 - - - 0:0 0.00 บาท -
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่