SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

INGRS - บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
30/12/19 - 02/01/20 10/01/20 เงินปันผล 0.0260 บาท 01/02/19-31/10/19 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
17/04/19 - 18/04/19 06/06/19 เงินปันผล 0.0260 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
02/01/19 - 03/01/19 11/01/19 เงินปันผล 0.0260 บาท 01/02/18-31/10/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
12/04/18 - 17/04/18 26/06/18 เงินปันผล 0.0260 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
28/12/17 - 03/01/18 12/01/18 เงินปันผล 0.0260 บาท 01/02/17-31/10/17 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
- - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/02/20-31/01/21 -
- - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/02/19-31/01/20 -
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่