SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
07/04/22 - 08/04/22 26/04/22 เงินปันผล 10.00 บาท 01/07/21-31/12/21 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/08/21 - 16/08/21 27/08/21 เงินปันผล 8.50 บาท 01/01/21-30/06/21 ปันผลจากกำไรสุทธิ
08/04/21 - 09/04/21 23/04/21 เงินปันผล 8.50 บาท 01/07/20-31/12/20 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/08/20 - 14/08/20 28/08/20 เงินปันผล 5.50 บาท 01/01/20-30/06/20 ปันผลจากกำไรสุทธิ
09/04/20 - 10/04/20 17/04/20 เงินปันผล 7.00 บาท 01/01/19-31/12/19 ปันผลจากกำไรสุทธิ
08/08/19 - 09/08/19 23/08/19 เงินปันผล 7.00 บาท 01/01/19-30/06/19 ปันผลจากกำไรสุทธิ
03/04/19 - 04/04/19 19/04/19 เงินปันผล 9.50 บาท 01/01/18-31/12/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
08/08/18 - 09/08/18 22/08/18 เงินปันผล 8.50 บาท 01/01/18-30/06/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
04/04/18 - 05/04/18 20/04/18 เงินปันผล 10.50 บาท 01/07/17-31/12/17 ปันผลจากกำไรสุทธิ
07/08/17 10/08/17 - 24/08/17 เงินปันผล 8.50 บาท 01/01/17-30/06/17 ปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่