SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TKT - บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
10/03/21 - 11/03/21 09/04/21 งดจ่ายเงินปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ
27/08/20 - 28/08/20 21/10/20 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องประชุมโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
12/03/19 - 13/03/19 10/04/19 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
09/03/18 - 12/03/18 11/04/18 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
10/03/17 15/03/17 - 21/04/17 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่