SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

UPA - บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
ที่ได้สิทธิ
จำนวนหุ้นจัดสรร
(หุ้น)
ช่วงระยะเวลา
จองซื้อ
อัตราส่วน
(เดิม:ใหม่)
ราคาจองซื้อ เงื่อนไข
14/12/21 - 15/12/21 ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ 2,026,068,585 - - - 5:1 0.00 บาท -
14/12/21 - 15/12/21 หุ้นสามัญ 3,000,000,000 17/01/22 - 21/01/22 3.376780975:1 0.30 บาท -
27/08/20 - 28/08/20 หุ้นสามัญ 4,000,000,000 08/10/20 - 15/10/20 1.66750004375:1 0.15 บาท -
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่