SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/05/20 06:30 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
30/04/20 17:04 ไทยแอร์เอเชียเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ
30/03/20 18:10 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
30/03/20 08:08 ไทยแอร์เอเชียประกาศหยุดบินชั่วคราว
23/03/20 17:42 แจ้งยกเลิกวันหยุดประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2563
23/03/20 17:41 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
16/03/20 08:44 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (แก้ไข)
26/02/20 08:09 การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายปันผลประจำปี 2562
26/02/20 06:50 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
26/02/20 06:41 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
26/02/20 06:40 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
07/02/20 17:08 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
31/01/20 07:39 แจ้งการลาออกและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
10/01/20 08:08 แจ้งการเข้าทำธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับ (Aircraft Sale and Leaseback Transaction)
06/12/19 21:10 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่