SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/11/19 07:01 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
18/11/19 17:38 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
11/11/19 19:39 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
11/11/19 19:38 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11/11/19 19:37 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
11/11/19 18:13 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ
10/09/19 17:34 แจ้งกรรมการลาออก
09/08/19 21:56 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09/08/19 21:56 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09/08/19 21:55 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
27/05/19 17:52 แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมประจำปี 2562
10/05/19 17:48 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10/05/19 17:48 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10/05/19 17:47 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
07/05/19 17:51 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่