SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/05/19 17:48 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10/05/19 17:47 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
07/05/19 17:51 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
24/04/19 17:10 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
26/03/19 18:02 แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมประจำปี 2562
22/03/19 17:33 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (แก้ไข PDF)
22/03/19 17:32 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
06/03/19 08:27 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับข่าวที่ปรากฏตามสื่อ
27/02/19 18:32 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
27/02/19 18:31 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27/02/19 18:30 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
27/02/19 18:28 การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการงดจ่ายปันผลประจำปี 2561
25/02/19 08:26 ชี้แจงข่าวที่ปรากฏตามสื่อ
03/12/18 17:56 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562
27/11/18 17:27 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่