SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ACE - บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/10/21 17:01 แจ้งการประกาศผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทฯ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
29/09/21 18:05 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
27/09/21 08:38 บริษัทย่อยได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จำนวน 18 โครงการ
10/09/21 20:07 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
16/08/21 08:09 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
16/08/21 08:09 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
16/08/21 08:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
19/07/21 12:30 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
12/07/21 13:00 บริษัทย่อยได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
28/05/21 20:38 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
28/05/21 17:25 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
13/05/21 17:04 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
12/05/21 12:31 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
11/05/21 12:33 บริษัทย่อยชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ
11/05/21 12:32 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่