SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AF - บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/08/19 17:34 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13/08/19 17:33 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
13/08/19 17:31 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
13/08/19 17:30 แจ้งกรรมการบริหารลาออก และแต่งตั้งกรรมการทดแทน
01/07/19 13:27 แจ้งการลาออกของกรรมการสินเชื่อ
21/05/19 17:24 ประกาศวันหยุดทำการประจำปี 2562 เพิ่มเติม
10/05/19 17:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10/05/19 17:16 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
10/05/19 17:14 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
07/05/19 12:57 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25/04/19 17:10 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
23/04/19 18:20 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22/03/19 17:05 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
08/03/19 17:14 ประกาศวันหยุดทำการประจำปี 2562 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
27/02/19 08:56 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่