SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AIT - บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
08/08/19 17:40 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
02/08/19 17:02 แจ้งกรรมการลาออก
26/07/19 12:53 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 12) สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2562
18/06/19 12:36 แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 และ ข้อ 29
08/05/19 08:55 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 แก้ไขรายงานผู้สอบบัญชี (สอบทานแล้ว)  
07/05/19 17:15 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
07/05/19 17:15 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
07/05/19 17:13 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
25/04/19 13:14 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
11/04/19 18:21 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11/03/19 17:22 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2562และการส่งคำถามล่วงหน้า
05/03/19 08:41 การลงนามในสัญญาโครงการจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
26/02/19 18:55 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
26/02/19 18:39 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26/02/19 18:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่