SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AJA - บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
21/10/21 17:47 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
21/10/21 17:47 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
20/10/21 17:42 แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
20/10/21 17:38 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 5
19/10/21 17:09 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข)
19/10/21 12:46 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
18/10/21 17:29 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 4
14/10/21 08:26 หุ้นเพิ่มทุนของ AJA เริ่มซื้อขายวันที่ 15 ตุลาคม 2564
11/10/21 17:29 แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
11/10/21 08:07 หุ้นเพิ่มทุนของ AJA เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ตุลาคม 2564
08/10/21 13:14 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
07/10/21 17:18 แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
06/10/21 17:08 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
06/10/21 07:47 หุ้นเพิ่มทุนของ AJA เริ่มซื้อขายวันที่ 7 ตุลาคม 2564
04/10/21 17:10 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 3
01/10/21 12:45 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AJA-W3 (F53-5) ครั้งที่ 1
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่