SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AMA - บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
18/10/21 12:48 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า
01/10/21 06:41 การเข้าซื้อกิจการบริษัท ทีเอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท ออโต้ โลจิส จำกัด (เพิ่มเติม)
30/09/21 07:31 การเข้าซื้อกิจการบริษัท ทีเอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท ออโต้ โลจิส จำกัด
09/08/21 07:41 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
09/08/21 07:29 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
09/08/21 07:27 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
10/05/21 18:58 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
10/05/21 18:50 แจ้งกรรมการลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
10/05/21 18:41 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
10/05/21 18:40 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
10/05/21 18:40 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
21/04/21 18:10 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
08/04/21 17:20 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18/03/21 13:17 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
23/02/21 12:38 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่