SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ATP30 - บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/05/19 22:00 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
09/05/19 21:55 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
09/05/19 21:52 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
24/04/19 07:04 26 เมษายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ATP30-W1
17/04/19 07:16 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
04/04/19 19:44 การไม่ปรับสิทธิของ ATP30-W1
03/04/19 09:49 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25/03/19 08:28 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ ATP30-W1
22/03/19 13:29 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ ATP30-W1 (เพิ่ม Template)
21/03/19 21:40 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการซื้อขายหลักทรัพย์ ATP30-W1
26/02/19 21:24 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล
26/02/19 19:58 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
26/02/19 19:54 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
26/02/19 19:52 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
25/02/19 07:28 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่